Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
มรธ.จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

มรธ.จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 โครงการนี้ธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี พร้อมทีมงานร่วมดำเนินการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นจำนวน 8 โครงการ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนำความรู้ไปพัฒนา หรือร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของชุมชน ซึ่งการดำเนินงานโครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยแล้ว 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::