มรธ.จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานอธิการบดี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 425

แชร์ข้อมูล ::