ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้าร่วมประกวด

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม

ส่งใบสมัครได้ที่ : wandee.s@dru.ac.th หรือแฟกซ์ : 02-8902298


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 489

แชร์ข้อมูล ::