วจก. นำทีมบ้านคลองสวนเข้าร่วมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใต้ทีมบ้านคลองสวน เข้าร่วมการแข่งขันโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภายใต้โครงการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ผ่านระบบออนไลน์ Appliaction Zoom ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 241

แชร์ข้อมูล ::