มรธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 73 ปี


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 73 ปี ในช่วงเช้า เวลา 09.09 น. เป็นพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 73 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อจากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงพระบรม ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพิกุลจัน ซึ่งในงานวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในช่วง เวลา 10.30 น.เป็นพิธีสงฆ์ ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 5รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยทาน เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้มีอุปการคุณ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 242

แชร์ข้อมูล ::