คณะครุศาสตร์อบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณะดำเนินงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสุขภาพดีด้วยตัวเรา ด้วยการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ วัดอนงคารามวรวิหาร โดยมีอาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ประชาชนในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  เข้าใจถึงวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง  ตลอดจนทำให้ประชาชนในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 303

แชร์ข้อมูล ::