ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 108

แชร์ข้อมูล ::