คณะครุศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 441

แชร์ข้อมูล ::