ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๔


 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๔


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 172

แชร์ข้อมูล ::