พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “70 ปี แห่งความภาคภูมิ”


 

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “70 ปี แห่งความภาคภูมิ”


ในช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “70 ปี แห่งความภาคภูมิ” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 สำหรับการจัดงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติด้วย ในการมอบโล่เชิดชูเกียรตินี้ แบ่งเป็นรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศึกษาค้นคว้า เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ รางวัลศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน รวมทั้งสิ้น 70 รางวัล บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เข้ารับรางวัลนี้ เช่น คุณอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร) เจ้าของวงหมอลำเสียงอีสาน คุณอารีย์ นักดนตรี พิธีกรและนักแสดงอาวุโส คุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นต้น หลังจากนั้น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นผู้มอบรางวัล ตลอดงานในวันนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน พร้อมใจใส่ชุดผ้าไทยโทนสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกันด้วย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 558

แชร์ข้อมูล ::