มรธ.รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


 

มรธ.รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ อ.วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และรับมอบน้ำดื่มพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลการฉีดวัคซีน จากสิงห์อาสา ที่ได้มอบให้ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในวันนี้มีนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 1,300 คน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 87

แชร์ข้อมูล ::