การจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสาร


 

การจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสาร


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร : การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 7 ฉบับ 1 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร ตามเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8  เวลา 8.30 – 16.30 น.


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 63

แชร์ข้อมูล ::