งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ ๗๐ ปี


 

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ ๗๐ ปี


เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ ๗๐ ปี โดยในช่วงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานพิกุลจัน ซึ่งมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี หลังจากนั้นเวลาประมาณ ๑๐.๐๐น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนทวีธาภิเศก จัดแสดง “โขนนั่งราว” ตอน ทศกัณฑ์ยกรบ ซึ่งเป็นการแสดงโขนที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน ต่อมาเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ ในการนี้ ดร.วิชัย แข่งขัน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 472

แชร์ข้อมูล ::