ซีพี ออลล์ ร่วมหารือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  ตัวแทนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง  รองคณบดี อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และอาจารย์ในหลักสูตร ร่วมหารือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม ปริญญาตรี 4 ปี (การตลาด และการจัดการ)

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 109

แชร์ข้อมูล ::