คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์ SAR 21


เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิพากษ์ SAR 21 เตรียมเอกสารหลักฐานในแต่ละองค์ประกอบนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยนำเสนอผ่านระบบ zoom ประจำห้อง เป็นการประชุมในรูปแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการโควิด-19 ผสมผสานการประชุมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม ZOOM


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 353

แชร์ข้อมูล ::