การเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21


เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21 รวม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาการคำนวณ โดยเป็นการจัดอบรมแบบ ออนไลน์เต็มรูปแบบ 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 339

แชร์ข้อมูล ::