ผู้บริหาร มรธ. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม และขนมอบกรอบ จากนายเฉลิมพล เรืองฤทธิ์ นายกสมาคมสโมสรโรตารี่บางพลีพร้อมทีมงาน ที่ได้มอบให้ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลี และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 95

แชร์ข้อมูล ::