วจก จัดโครงการเครือข่ายเฟสบุ๊กคือพลังสุขภาพ


 

วจก จัดโครงการเครือข่ายเฟสบุ๊กคือพลังสุขภาพ


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายเฟสบุ๊กคือพลังสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 107

แชร์ข้อมูล ::