Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
SCIDRU สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

SCIDRU สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กัลยา แสงเรือง ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ กรรมการ และอาจารย์ศศิอาภา บุญคง กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องคลินิกวิชาการ อาคาร 1  ชั้น 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 158

แชร์ข้อมูล ::