สนอ.ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการสนอ.


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วาระการประชุม อาทิ การทบทวนแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี และใบแสดงภาระงานรายบุคคลและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 94

แชร์ข้อมูล ::