เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มรธ.สป.


 

เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามวาระแห่งชาติ จากนั้นได้นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมฉีดวัคซีน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้จะให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษา มรธ. รวมไปถึงบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากโรงพยาบาลบางพลี เป็นโรงพยาบาลในการควบคุมการฉีดวัคซีน ส่วนรอบประชาชนทั่วไป ให้รอติดตามประกาศการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนจากทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 764

แชร์ข้อมูล ::