คณะครุศาสตร์แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แขวงสมเด็จเจ้าพระยา


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมกิจกรรม U2T Covid week เพื่อดำเนินภารกิจ “ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” โดยลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัย สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ทั้งนี้ทีมงานได้ดำเนินการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับนายสัมฤทธิ์ เอื้อโชติพณิช ประธานชุมชนสวนสมเด็จย่า และนายอุดม ศรีศุภภักดี ประธานชุมชนซอยช่างนาค - สะพานยาว


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 185

แชร์ข้อมูล ::