คณะครุศาสตร์แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ตำบลบางจาก


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เข้าร่วมกิจกรรม U2T Covid Week นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ไปมอบให้ประชาชนในแต่ละชุมชนของตำบลบางจาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 245

แชร์ข้อมูล ::