คณะครุศาสตร์แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แขวงคลองสาน


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ลงพื้นที่ แจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้รณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีน การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีให้แก่ประชาชนในพื้นที่แขวงคลองสาน ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและผู้นำชุมชนแขวงคลองสานเป็นอย่างดี โดยได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ และเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 289

แชร์ข้อมูล ::



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th