ประชุมเตรียมความพร้อม จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มรธ.สป.


 

ประชุมเตรียมความพร้อม จัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกับนพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี และทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อหาแนวทางเตรียมการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตามที่กระทรวง อว.ได้กำหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนถาวร ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ไกล้เคียง โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 107

แชร์ข้อมูล ::