นักศึกษา มรธ. ลงทะเบียนรับวัคซีน


 

นักศึกษา มรธ. ลงทะเบียนรับวัคซีน


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โปรดกรอกแบบสำรวจ เพื่อมหาวิทยาลัยจะรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับนักศึกษา
กรุณาคลิก https://reg.dru.ac.th/student/user/signin/vaccine


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1673

แชร์ข้อมูล ::