กองบริการการศึกษาฯ จัดพิธีถวายพระพร พระบรมราชินี


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 100

แชร์ข้อมูล ::