สศว.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


 

สศว.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายความเคารพ ถวายพานพุ่ม และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร ๑ ชั้น ๑๕ หลังจากเสร็จพิธีการตัวแทนจากนักศึกษาทั้ง๔คณะร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยทำความสะอาดรอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 64

แชร์ข้อมูล ::