พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยผศ.ดร.ยุวลักษณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายความเคารพ ถวายพานพุ่ม และถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 242

แชร์ข้อมูล ::