อธิการบดีร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนถาวรที่ มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย นพ.นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี นพ.วี โรจนศิรประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตามที่กระทรวง อว.ได้กำหนดให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นหน่วยฉีดวัคซีนถาวร ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 264

แชร์ข้อมูล ::