มรธ.ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิดให้ชุมชน


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ 12 ตำบล ในเขต อ.บางพลี อ.บางเสาธง และอ.บางบ่อ ได้จัดกิจกรรมเชิงรุก "การพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด 19" ให้กับศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน วัด และตลาดสด ในเขตพื้นที่ดังกล่าว  


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 130

แชร์ข้อมูล ::