วจก. ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ให้ชุมชนตำบลแหลมฟ้าผ่า


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินงานโครงการสัปดาห์ U2T Covid Week ภายใต้แนวทางการรณรงค์ "ร่วมกันรุกคลีนพื้นที่เพื่อเคลียร์โรคร้าย รวมพลังฉีดวัคซีน ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" ได้ดำเนินการลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในบริเวณต่างๆของตำบล เช่น วัด โรงเรียน และบ้านเรือนของประชาชน

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 108

แชร์ข้อมูล ::