วจก.ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ให้ชุมชนแขวงดาวคะนอง


 

วจก.ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ให้ชุมชนแขวงดาวคะนอง


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ดำเนินงานโครงการสัปดาห์ U2T Covid Week ภายใต้แนวทางการรณรงค์ "ร่วมกันรุกคลีนพื้นที่เพื่อเคลียร์โรคร้าย รวมพลังฉีดวัคซีน ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" ได้ดำเนินการลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในบริเวณต่างๆ ของแขวงดาวคะนอง เช่น วัด โรงเรียน และบ้านเรือนของประชาชน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 115

แชร์ข้อมูล ::