ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ให้ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง


 

ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ให้ชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางน้ำผึ้ง โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ดำเนินงานโครงการสัปดาห์ U2T Covid Week ภายใต้แนวทางการรณรงค์ "ร่วมกันรุกคลีนพื้นที่เพื่อเคลียร์โรคร้าย รวมพลังฉีดวัคซีน ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" ได้ดำเนินการลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในบริเวณต่างๆของตำบล เช่น อบต.บางน้ำผึ้ง วัดบางน้ำผึ้งใน โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ที่ทำการกำนันตำบลบางน้ำผึ้ง และบ้านเรือนของประชาชน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 137

แชร์ข้อมูล ::