สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคกก.ดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


 

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคกก.ดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะทั้ง 4 และกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อจะร่วมกันจัดทำศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่านกะดีจีน


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 117

แชร์ข้อมูล ::