มรธ.รับมอบสิ่งของพระราชทานจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19


 

มรธ.รับมอบสิ่งของพระราชทานจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ รับมอบสิ่งของพระราชทาน จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (โรคระบาดต่างๆ) สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยชนิด N95 1,200 ชิ้น หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เหลว 100 ลิตร เพื่อให้บุคลากรณ์ทางการแพทย์ ได้นำไปใช้สำหรับการปฏิบัติภารกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 114

แชร์ข้อมูล ::