รมว.อว. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่ มรธ.สมุทรปราการ


 

รมว.อว. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่ มรธ.สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม พร้อมมอบอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ ห้องประชุม1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เข้ารับฟังข้อมูลสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวหลังการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ว่า วันนี้ได้นำความห่วงใย กำลังใจ และคำขอบคุณมามอบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และวันนี้ได้เห็นถึงความตั้งใจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม มิใช่ตามข้อสั่งการ แต่เป็นการทำด้วยใจอย่างแท้จริง มีการเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะทำเพื่อส่วนรวม โดย อว.พร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นในพลังของพวกเราชาว อว.


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 286

แชร์ข้อมูล ::