มรธ. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ซ้ำ เพื่อความปลอดภัย


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โดยได้รับการสนับสนุนจาก สข.จิรเสกข์ วัฒนมงคล และบริษัท ดีไฮจีนิค ประเทศไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หลังจากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดดำเนินการตามปกติ

 

 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 280

แชร์ข้อมูล ::