มส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพครั้งที่ 21


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยการอบรมครั้งนี้เน้นการเข้าร่วมแบบออนไลน์รองรับมาตราการป้องกัน COVID-19 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 158

แชร์ข้อมูล ::