ส.ว. พร้อมผอ.รพ.สมุทรปราการและผู้เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม Hospitel มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ม.ล.สกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมนายสมรัก ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น
 
ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัว ณ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 176 ราย


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 232

แชร์ข้อมูล ::