มรธ.ยินดีให้ใช้พื้นที่สมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลสนาม


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปิดสถานที่ให้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยินดีดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการช่วยสนับสนุนงานแก่จังหวัดในการรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ถ้าหากจำเป็นมหาวิทยาลัยยังมีพื้นที่ที่ขยับขยายได้ 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปิดพื้นที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่อาคารหอพักนักศึกษาชาย สามารถรองรับผู้ติดเชื้อเข้าพักอาศัย ชั้น 2- ชั้น 7 (6 ชั้น) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 100 -150 คน ในกรณีที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) (เตียงเต็ม)

 

ที่มาภาพ : หอข่าวชาวปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 7182

แชร์ข้อมูล ::