ปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม รพ.สนาม มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการ การบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข บริเวณอาคารโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดตั้งขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมรับฟังสรุปการเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ปลัด อว. นำทีมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของ อว. ในจังหวัดสมุทรปราการ

https://sccl.mhesi.go.th/index.php/en/news-and-announce-all/news-all/executive-ps-news/3438-2021-04-15-14-18-49.html

ปลัด อว.นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรปราการ

https://mgronline.com/qol/detail/9640000035933

ปลัด อว. นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม ณ จังหวัดสมุทรปราการ

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2675167


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 545

แชร์ข้อมูล ::