สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย


 

สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปเจ้าพระยาพลเทพ จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดทองนพคุณ สวดมาติกาบังสุกุล และทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสังฆทาน จากนั้นประทานสงฆ์นำสรงน้ำพระพุทธรูป นำโดยประธาน เสร็จแล้วคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูป  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 251

แชร์ข้อมูล ::