ปฐมนิเทศ ผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการ U2T รอบที่ 3


 

ปฐมนิเทศ ผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการ U2T รอบที่ 3


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T รอบที่ 3 ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 96

แชร์ข้อมูล ::