วจก.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2/2564


 

วจก.ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2/2564


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 197

แชร์ข้อมูล ::