วจก.จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 อาจารย์ประพัฒน์ เขียวประภัสสร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ณ ห้องเรียน 253  255 และ 257 ณ อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 249

แชร์ข้อมูล ::