กองบริการฯ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564


 

กองบริการฯ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานพร้อมทั้งระดมความคิดของแต่ละหน่วยงาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 90

แชร์ข้อมูล ::