มรธ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3


 

มรธ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ และอาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 78

แชร์ข้อมูล ::