มรธ.ติด1 ใน10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยม ปี 2564


สถาบันการจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ประกาศผลโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaitopu.com โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยม ปี 2564 จากการโหวตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วประเทศ ที่ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้อันดับที่ 6  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1062

แชร์ข้อมูล ::