มรธ. จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ U2T รอบ 3


 

มรธ. จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ U2T รอบ 3


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) รอบที่ 3 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 110

แชร์ข้อมูล ::